• Follow us on
  • rss

Stichting Spoorhuis Vinkeveen

De Stichting Spoorhuis Vinkeveen heeft als doel het Spoorhuis als klein maar fijn cultureel centrum voor Vinkeveen te behouden en verder te bouwen. De Stichting zet projecten op, organiseert lezingen en evenementen en werkt aan publicaties/films. Ook met de cultuur, natuur en geschiedenis van de omgeving gaat de Stichting aan de slag.
Hiernaast werken wij aan een verzameling van Spoorhuis-memorabilia en een documentaire over de geschiedenis van het pand en zijn bewoners (verwachte premiere voorjaar 2019).  Beiden worden opgenomen in het door de Stichting geïnitieerde Spoorhuis Museum

Sinds haar oprichting in 2016 heeft de Stichting de volgende projecten uitgevoerd:


Het Bellopad – Beleef natuur en cultuur langs het oude spoor.

Een wandelroute van zo’n 20 kilometer van Mijdrecht naar Abcoude


Een serie lezingen
in het Spoorhuis Vinkeveen. Hiernaast wordt het Spoorhuis regelmatig tegen gereduceerd of 0-tarief beschikbaar gesteld voor bijzondere, goede of buurt-doelen. Ideeën voor lezingen of bijzondere projecten zijn welkom op info@hetspoorhuis.nl


De NAP-meter in Vinkeveen

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Normaal Amsterdams Peil realiseerde de Stichting dit kunstwerk i.s.m. Gemeente de Ronde Venen en Waterschap AGV.  Op de NAP-meter, en de flankerende informatieborden –  ziet het publiek hoe diep wij hier onder water zijn (bij het op-een-na diepste punt van Nederland). Waterbewustzijn is in een wereld met veranderend klimaat van levensbelang.


Spoorhuis Filmhuis

Vanaf maart 2019 wordt in het Spoorhuis 1 x per maand een bijzondere film – off the beaten track – vertoond.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Klaas Pater, voorzitter
Aziz Bekkaoui, penningmeester
Christine Boland, secretaris
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Gert Tetteroo is directeur. De directeur van de Stichting ontvangt geen salaris. Per project worden de organisatiekosten begroot en kan de directeur een per project bepaald, gemodereerd, uurtarief in rekening brengen. Per 01.12.2018 heeft de Stichting geen personeel in dienst.

De Stichting werkt ondermeer samen met de volgende partners:

Suggesties voor de stichting -qua projecten of geschiedenis- zijn van harte welkom op info@hetspoorhuis.nl.
Stichting Spoorhuis Vinkeveen – Demmerik 68 – 3645 ED Vinkeveen – 06 24861345

Achtergrondinformatie Stichting Spoorhuis Vinkeveen:

RSIN/fiscaal nummer: 856100894
Het beleidsplan in hoofdlijnen vindt u hier:  SSVBeleidsplanHoofdpunten-compressed.
Hier vindt u de Jaarrekening 2017 / financiele verantwoording

 

Scroll to Top